«ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 10.500.000 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 4.100.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ