«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α' ΦΑΣΗ»

Το έργο κατασκευάζεται στην περιοχή της Κάρλας μεταξύ των οικισμών Ριζόμυλος και Στεφανοβίκιο. Η εργολαβία περιλαμβάνει:

■ Ανόρυξη και εξοπλισμό 33 νέων υδρονεωτρήσεων (ανόρυξη -σωλήνωση -Η/Μ εξοπλισμός).

■ Κατασκευή δικτύου συλλονής (από πολυαιθυλένιο) από τις υδρογεωτρήσεις προς την δεξαuεvέc ΔΙ και All, μήκους (17,1+3,7) 21 χλμ περίπου.

■ Κατασκευή των δεξαμενών ΔΙ, ΔΙΙ και των αντιστοίχων αντλιοστασίων ΑΙ, All.

■ Η/Μ εξοπλισμός των αντλιοστασίων ΑΙ και All.

■ Κατασκευή των αγωνών μεταφοράς (από γαλυβδοσωλήνες) από τις δεξαμενές ΔΙ και ΔΙΙ στην δεξαμενή Αρμάτων της ΔΕΥΑΜΒ μήκους 9,5 χλμ. περίπου.

■ Τηλεχειρισμούς (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενή, ΔΕΥΑΜΒ).