«ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ»

Το σχολικό συγκρότημα του 6/θεσιου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Καλών Νερών έχει αναγερθεί στον οικισμό Καλών Νερών του δήμου Νοτίου Πήλιου.