«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ»

Το έργο αφορά στις συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής του φράγματος συγκέντρωσης νερού στο ρέμα «Μαυρομάτι» του Δήμου Σούρπης.