«ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ’ – ΕΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

■ Κτίριο που θα λειτουργεί ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης με αίθουσα εκθεμάτων και προβολών, χώρο αναψυκτηρίου και χώρο εποπτείας και φύλαξης της περιοχής.

■ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου και παιδοτόπου.

■ Διαμόρφωση χώρου εισόδου με περίπτερο πληροφόρησης και χώρο στάθμευσης.

■ Παρατηρητήρια πουλιών σε επιλεγμένες θέσεις πέριξ των λιμνών, θέσεις θέας και απόλαυσης τοπίου όπου τοποθετούνται ξύλινα κιόσκια.

■ Εκπαιδευτικές διαδρομές και διαδρομές περιήγησης στην περιοχή μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου δικτύου μονοπατιών και ηχοδιαδρομών, με τρόπο που να αναδεικνύονται οι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.

■ Πινακίδες Ενημέρωσης και ερμηνείας περιβάλλοντος για να γίνεται σήμανση των μονοπατιών και των διαδρομών κίνησης. Σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις επίσης τοποθετείται Εξοπλισμός Υπαίθριας Αναψυχής (τραπεζοπάγκοι, καθιστικά κλπ.)

■ Εμπλουτισμός-νέες φυτεύσεις περιβάλλοντος χώρου.