«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α' ΦΑΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500.000,00 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΑΝΕΡΓΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 2.200.000,00 με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΒΙΟΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 4.250.000,00 με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ’ – ΕΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 2.900.000 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 3.200.000,000 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ-ΒΟΛΟΣ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 4.300.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α' ΦΑΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.000.000,00 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.780.000 € (με ΦΠΑ).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α' ΦΑΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.000.000 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Β΄ ΦΑΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.300.000 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.430.000 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.250.000 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ) (σε εξέλιξη)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.250.000 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ