«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Β΄ ΦΑΣΗ»

Περιλαμβάνονται κυρίως έργα για:

■ Την ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ3 από τη Χ.Θ. 16+000 περίπου μέχρι τη συμβολή του με τον Άμυρο στη Χ.Θ. 19+000 και τα οποία αφορούν στην κατασκευή:

- Των αναχωμάτων,

- Των τεχνικών έργων για την αποστράγγιση των κλειστών λεκανών,

- Των συμβολών και

- Της προστασίας των υφισταμένων γεφυρών

■ Την ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ6 με την κατασκευή επενδεδυμένης διατομής από τη Χ.Θ. 0+232 έως τη Χ.Θ 0+408

■ Την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού στην περιοχή Καστρίου – Πλασιάς και

■ Την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Σωτηρίου