«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία σειρά έργων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία συνθηκών ήπιας αγροτουριστικής ανάπτυξης και την υποβοήθηση της μείωσης της ανεργίας. Περιλαμβάνεται η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της λίμνης Κάρλας και συγκεκριμένα:

■ Δημιουργήθηκε Εκθεσιακός χώρος Φυσικής Ιστορίας στα Κανάλια με δυο κτίρια εκθεσιακών χώρων, εργαστήριο & αίθουσα προβολών, γραφεία Φορέα Διαχείρισης, αίθουσα υποδοχής, κυλικείο και χώρους υγιεινής, συνολικού εμβαδού 968 τ.μ. σε διατεθείσα δημοτική έκταση 5.720 τ.μ.

■ Κατασκευάστηκε Κέντρο Πληροφόρησης στο Στεφανοβίκειο με αίθουσα υποδοχής, αίθουσα προβολών και παρουσιάσεων καθώς και χώρους υγιεινής συνολικού εμβαδού 155 τ.μ.

■ Διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων.

■ Δημιουργήθηκαν μονοπάτια, θέσεις θέας, παρατηρητήρια, καθώς και οι απαραίτητες φυτοτεχνικές παρεμβάσεις στην περιοχή.