«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ»

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η τροποποίηση 2 (δύο) ισόπεδων κόμβων προς Αγιά και Χλόη, μορφής σταυρού, επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου σε κυκλικούς.

Η διαμόρφωση του Ι/Κ προς Αγιά (διοικητικά όρια Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας), αποτελείται από :

■ Την κεντρική νησίδα κυκλικής μορφής (διαμέτρου d=26,00m), που είναι διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία, το βατό κράσπεδο είναι συνολικού πλάτους 3,00m

Τοποθετήθηκαν 30 Χαλύβδινοι Ιστοί και τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα τύπου Led. Σε 11 υφιστάμενους ιστούς αντικαταστήθηκαν τα φωτιστικά σώματα με τύπου Led. Ακόμα, τοποθετήθηκε πίλαρ οδοφωτισμούΗ διαμόρφωση του Ι/Κ προς Χλόη (διοικητικά όρια Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας), αποτελέιται από :

Η διαμόρφωση του Ι/Κ προς Χλόη (διοικητικά όρια Δήμου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας), αποτελέιται από :• Το βατό κράσπεδο είναι συνολικού πλάτους 3,00m.

■ Την κεντρική νησίδα κυκλικής μορφής (διαμέτρου d=20,00m), που είναι διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία, το βατό κράσπεδο είναι συνολικού πλάτους 3,00m

Τοποθετήθηκαν 38 Χαλύβδινοι Ιστοί και τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα τύπου Led. Ακόμα, τοποθετήθηκε πίλαρ οδοφωτισμού.