«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ)»

Περιλαμβάνονται κυρίως έργα για:

■ κατασκευή νέας οδογέφυρας στη θέση ‘’Πλατανόρεμα’’ στην οδό Αλμυρού – Β.Ι.Π.Ε. Αλμυρού

■ αποκατάσταση οδοποιίας στο δρόμο που συνδέει το Αργιλοχώρι με τα Μπέικα στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού


©2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. All rights reserved.