«ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ) (σε εξέλιξη)»

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

■ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C20/25 και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα C16/20 σε θέσεις που υποδείχτηκαν από την υπηρεσία.

■ Κατασκευή τοίχων αντιστηρίξης με συρματοκιβώτια.

■ Κατασκευή πασσαλοσυστοιχιών για σταθεροποιήση των κατολισθήσεων.

■ Αποκατάσταση των βλαβών των ερεισμάτων, της υπόβασης – βάσης του οδοστρώματος καθώς και των ασφαλτικών στρώσεων.